fbpx

Tilinpäätösaika lähestyy – mitä yrittäjän pitää huomioida tilikauden päättyessä?

Taas on vuosi lähestymässä loppuaan, ja isolla osalla yrityksistä tilikausi päättyy vuoden vaihteessa. Osalla yrityksistä laaditaan tilinpäätöstasoinen kirjanpito kuukausittain, mutta paljon on myös niitä yrityksiä, joille laaditaan tilinpäätöstasoiset luvut vain kerran vuodessa.

Oman kirjanpitäjän kanssa kannattaakin keskustella siitä, että olisiko yrityksen toiminta huomioiden järkevää laatia tilinpäätöstasoinen kirjanpito kuukausittain, jolloin nähtäisiin ajantasaiset oikeat luvut myös tilikauden aikana.

Mikä se tilinpäätös sitten oikein on?

Tilinpäätös on vuosittain tilikaudelta laadittava julkinen dokumentti, joka kuvastaa yhtiön toiminnan tulosta ja taloudellista asemaa. Tilinpäätös sisältää vähimmillään tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suurempien yhtiöiden tilinpäätökseen liitetään toimintakertomus ja mahdollisesti myös rahoituslaskelma.

Tilinpäätös antaa tärkeää tietoa omistajien lisäksi eri sidosryhmille, kuten pankeille, sijoittajille ja rahoittajille.

Miten yrittäjä voi valmistautua tilikauden päättymiseen?

  • Varmista kirjanpitäjältäsi, että yhtiön kirjanpito on ajan tasalla ja että olet toimittanut kaikki tarvittavat dokumentit tilikauden aikana. Tilinpäätöksen laatimiseen tarvitaan lainojen ja osamaksuvelkojen saldotodistukset, panttiluettelot ja tiedot taseen ulkopuolisista vastuista. Näistäkin on hyvä sopia oman kirjanpitäjän kanssa jo etukäteen.
  • Kirjanpitäjän kanssa kannattaa käydä läpi poistosuunnitelmat, ja niiden asianmukaisuus. Lisäksi on hyvä keskustella siitä, että onko mahdollista hyödyntää korotettuja poistoja uusista kalustohankinnoista.
  • Mikäli yhtiöllä on varastoa, varmista, että varasto inventoidaan asianmukaisesti tilikauden päättymispäivänä ja että varaston arvostus on asianmukaisella tasolla. Yhtiön varasto arvostetaan alimman arvon periaatteella, joka voi olla hankintahinta, jälleenhankintahinta tai joskus jopa myyntihinta. Varaston arvo esitetään ilman arvonlisäveroa. Toimita kirjanpitäjälle allekirjoitettu varastolistaus.
  • Varmista, että kaikki myynnit on kirjattu kirjanpitoon. Käy läpi avoimet myyntisaamiset yhdessä kirjanpitäjän kanssa, ja mikäli saamisiin sisältyy pitkään erääntyneitä tai muuten epäkurantteja saamisia, sopikaa luottotappiokirjauksista.
  • Avoimet ostovelat on hyvä käydä läpi, ja tarkistaa, että onko avoimia hyvityslaskuja tai erääntyneitä ostovelkoja. Lisäksi kannattaa huomioida, että mahdolliset vuosihyvitykset tulee kirjattua yhtiön tilinpäätökseen.
  • Palkkojen osalta tulee kirjata mahdolliset bonukset ja muut osalla yrityksistä vain vuosittain käsiteltävät palkkaerät, kuten lomapalkkavelat ja pekkasjaksotukset. Tilinpäätökseen täytyy jaksottaa myös kirjaamattomat matka- ja kululaskut.
Mitä tulisi huomioida verotukseen liittyen tilikauden lopun lähestyessä?

Mitä tulisi huomioida verotukseen liittyen tilikauden lopun lähestyessä?

  • Jos olet nostanut yhtiöstäsi osakaslainaa (eli lainannut rahaa yhtiöltä), niin kannattaa harkita olisiko se syytä maksaa pois ennen vuodenvaihdetta, jotta välttyy veron maksulta. Jos osakaslainaa on vuoden vaihteessa, niin osakaslaina verotetaan lainansaajan pääomatulona (vero 30%) sen verovuoden verotuksessa, jonka aikana laina on nostettu.
  • Ennen tilikauden päättymistä on hyvä tarkistaa yhdessä kirjanpitäjän kanssa, että onko yhtiö maksanut ennakkoveroja tarpeeksi.
  • Lisäksi kannattaa viimeistään tässä vaiheessa päivittää tilanne, kannattaako yrittäjän maksaa itselleen palkkaa vai osinkoa.
Lähestyvään tilinpäätökseen liittyen on suositeltavaa alkaa valmistautumaan hyvissä ajoin ja keskustella oman kirjanpitäjän kanssa aikataulusta ja sopia, mitä materiaalia tulee toimittaa tilinpäätöstä varten. Ajantasainen kirjanpito helpottaa paljon tilinpäätöksen laadintaa.

Mikäli tarvitset apua yrityksesi kirjanpidossa tai tilinpäätösasioissa, ole yhteydessä asiantuntijoihimme – autamme mielellämme!

Vivia Talouspalvelut.
Vivia Talouspalvelut Oy
p. 044 274 8916

Evästeasetukset
Tietosuojaseloste